Oferta

 

ikona pelna ksiegowosc bfk2

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości
 • sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rozliczenie z ZUS właściciela
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • sprawozdawczość finansowa, bilans, rachunek zysków i strat

ikona pelna ksiegowosc bfk3

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW/RYCZAŁT

 • prowadzenie ewidencji przychodów lub prowadzenie KPiR
 • ewidencji VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rozliczenie ZUS właściciela
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych

 

 

ikona pelna ksiegowosc bfk4

KADRY I PŁACE

 • bezpłatna rejestracja w ZUS właścicieli firm
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń bhp, umów z pracownikami
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4, PIT-4R
 • ustalanie wymiarów urlopów wypoczynkowych i ewidencji ich wykorzystania
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie dokumentów do świadczeń z ZUS
 • informowanie o wysokości składek ZUS na e-mail, sms

 

 

ikona pelna ksiegowosc bfk5

USŁUGI DODATKOWE

 • świadczymy usługi nadzoru księgowego w firmach posiadających już własne działy księgowe na zasadzie Głównego Księgowego
 • pomagamy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania
 • doradzamy w wyborze programu księgowego
 • bieżące doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT
 • doradztwo dotyczące rozliczeń z pracownikami
 • optymalizacja obciążeń fiskalnych
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej
 • archiwizacja dokumentów
 • bieżące weryfikowanie i analiza danych finansowych
 • usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pierwszej Pomocy